Rekrutacja w ramach Programu Erasmus+

ETAP 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego na wyjazd

 • Wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒Wykaz uczelni kraje programu Wykaz uczelnie – kraje programu
 • Zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji i aplikacji, przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych zagranicą.

 

 

Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego, dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym semestr wyjazdowy.

 • Wymienione wyżej dokumenty złóż bezpośrednio u Koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+ ⇒ Koordynatorzy; przed upływem terminu zakończenia rekrutacji.

 

 • drogą mailową otrzymasz informację o przyznaniu Ci wyjazdu w systemie USOS.
 • zaloguj się do systemu USOS i postępuj zgodnie z instrukcją
 • Przygotuj Kartę zaliczeń  i skonsultuj ją z wydziałowym koordynatorem
 • Wejdź w przyznany Ci wyjazd w systemie USOS, uzupełnij wskazane informacje i przygotuj  Online Learning Agreement w konsultacji z koordynatorem wydziałowym ⇒ Koordynatorzy oraz uczelnia zagraniczną

Ważne: karta zaliczeń i Online Learning Agreement – oba dokumenty muszą być zaakceptowane trójstronnie (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) przed datą rozpoczęcia mobilności.

ETAP 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu

 • Bądź w kontakcie z uczelnią zagraniczną
 • Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy – (.pdf, .doc) na min. 5 tyg. przed planowanym wyjazdem.
 • Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR)

UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej.
Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku.

ETAP 3. Po realizacji mobilności

Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa). 

 

Przygotuj krótką notatkę opisującą Twoje doświadczenia i wrażenia po Programie, a następnie prześlij je do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Stawki stypendium

Grupa krajów docelowych Kraje wchodzące w skład grupy Wysokość miesięcznego stypendium
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 670 EUR
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 670 EUR
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 EUR

Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Informacje ogólne

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.

UWAGA: Studenci sami wyszukują miejsca praktyk! Można zapoznać się z wyszukiwarką ofert praktyk ERASMUS+.

Praktyki/ staże zagraniczne realizowane są w trakcie dowolnego stopnia studiów oraz tuż po ich zakończeniu (tzw. recent graduate – warunek: złożenie aplikacji na ostatnim roku studiów, przed formalnym ukończeniem studiów, wyjazd na praktykę/staż musi odbyć się w ciągu roku od daty ukończenia studiów)

 

Instytucja/ przedsiębiorstwo/ firma przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju programu Erasmus+ (patrz poniższa tabela dot. zasady finansowania)

 

Preferowane są praktyki/ staże mające na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obejmujących:

 • marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka stron internetowych);
 • graficzne, mechaniczne lub architektoniczne projektowanie cyfrowe;
 • tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych;
 • instalacja, utrzymanie systemów i sieci informatycznych oraz zarządzanie nimi;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • analityka, eksploracja i wizualizacja danych;
 • programowanie i szkolenie robotów oraz
 • aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Okres realizacji praktyk/ staży: min. 2 miesiące max:  12 miesięcy (długoterminowy) dotyczy studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej *

*Uczestnicy Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich mogą realizować wyjazdy krótkoterminowe w celu odbycia praktyki/ stażu trwające od 5 do 30 dni (asystentury w nauczaniu studentów lub asystentury badawcze)

ETAP 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego na prakatykę

Znajdź firmę, przedsiębiorstwo, instytucję zagraniczną, w której chciałbyś realizować praktyki/ staż

ETAP 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu

  • Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  – (.pdf, .doc) na min. 5 tyg. przed planowanym wyjazdem.
  • Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR)
  • UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
  • Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej
  • Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku

ETAP 3. Po zakończeniu praktyki

 • Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa)

Stawki stypendium

Grupa krajów docelowych Kraje wchodzące w skład grupy Wysokość miesięcznego stypendium
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 820 EUR
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 820 EUR
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 750 EUR

 

Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

 

STAWKI STYPENDIUM dla doktorantów realizujących krótkoterminowe praktyki/ staże:

 

Długość pobytu Stawka dzienna Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego  definicję „osoby z mniejszymi szansami”
od 5 do 14 dni 79 €/dzień 100 € /wyjazd
od 15 do 30 dni 56 €/dzień 150 € /wyjazd

ETAP 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego na wyjazd

 • Wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒Wykaz uczelni kraje programu Wykaz uczelnie – kraje programu
 • Zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji i aplikacji, przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych zagranicą.

 

 

Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego, dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru zimowego roku akademickiego 2022/23

 • Wymienione wyżej dokumenty złóż bezpośrednio u Koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+ ⇒ Koordynatorzy; przed upływem terminu zakończenia rekrutacji.

 

 • drogą mailową otrzymasz informację o przyznaniu Ci wyjazdu w systemie USOS.
 • zaloguj się do systemu USOS i postępuj zgodnie z instrukcją
 • Przygotuj Kartę zaliczeń  i skonsultuj ją z wydziałowym koordynatorem
 • Wejdź w przyznany Ci wyjazd w systemie USOS, uzupełnij wskazane informacje i przygotuj  Online Learning Agreement w konsultacji z koordynatorem wydziałowym ⇒ Koordynatorzy oraz uczelnia zagraniczną

Ważne: karta zaliczeń i Online Learning Agreement – oba dokumenty muszą być zaakceptowane trójstronnie (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) przed datą rozpoczęcia mobilności.

ETAP 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu

 • Bądź w kontakcie z uczelnią zagraniczną
 • Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy – (.pdf, .doc) na min. 5 tyg. przed planowanym wyjazdem.
 • Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR)

UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej.
Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku.

ETAP 3. Po realizacji mobilności

Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa). 

 

Przygotuj krótką notatkę opisującą Twoje doświadczenia i wrażenia po Programie, a następnie prześlij je do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Stawki stypendium

Grupa krajów docelowych Kraje wchodzące w skład grupy Wysokość miesięcznego stypendium
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550 EUR
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 EUR
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 EUR

Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Informacje ogólne

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.

UWAGA: Studenci sami wyszukują miejsca praktyk! Można zapoznać się z wyszukiwarką ofert praktyk ERASMUS+.

Praktyki/ staże zagraniczne realizowane są w trakcie dowolnego stopnia studiów oraz tuż po ich zakończeniu (tzw. recent graduate – warunek: złożenie aplikacji na ostatnim roku studiów, przed formalnym ukończeniem studiów, wyjazd na praktykę/staż musi odbyć się w ciągu roku od daty ukończenia studiów)

 

Instytucja/ przedsiębiorstwo/ firma przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju programu Erasmus+ (patrz poniższa tabela dot. zasady finansowania)

 

Preferowane są praktyki/ staże mające na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obejmujących:

 • marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka stron internetowych);
 • graficzne, mechaniczne lub architektoniczne projektowanie cyfrowe;
 • tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych;
 • instalacja, utrzymanie systemów i sieci informatycznych oraz zarządzanie nimi;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • analityka, eksploracja i wizualizacja danych;
 • programowanie i szkolenie robotów oraz
 • aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Okres realizacji praktyk/ staży: min. 2 miesiące max:  12 miesięcy (długoterminowy) dotyczy studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej *

*Uczestnicy Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich mogą realizować wyjazdy krótkoterminowe w celu odbycia praktyki/ stażu trwające od 5 do 30 dni (asystentury w nauczaniu studentów lub asystentury badawcze)

ETAP 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego na prakatykę

Znajdź firmę, przedsiębiorstwo, instytucję zagraniczną, w której chciałbyś realizować praktyki/ staż

ETAP 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu

  • Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  – (.pdf, .doc) na min. 5 tyg. przed planowanym wyjazdem.
  • Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR)
  • UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
  • Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej
  • Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku

ETAP 3. Po zakończeniu praktyki

 • Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa)

Stawki stypendium

Grupa krajów docelowych Kraje wchodzące w skład grupy Wysokość miesięcznego stypendium
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 700 EUR
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 700 EUR
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 EUR

 

Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

 

STAWKI STYPENDIUM dla doktorantów realizujących krótkoterminowe praktyki/ staże:

 

Długość pobytu Stawka dzienna Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego  definicję „osoby z mniejszymi szansami”
od 5 do 14 dni 70 €/dzień 100 € /wyjazd
od 15 do 30 dni 50 €/dzień 150 € /wyjazd

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD:

DO 04.11.2022:

 • Wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒Wykaz uczelni kraje programu Wykaz uczelnie – kraje programu
 • Zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji i aplikacji przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych za granicą
 • Ważne: karta zaliczeń i Learning Agreement – oba dokumenty muszą być zaakceptowane trójstronnie (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) przed datą rozpoczęciem mobilności.

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl lub na adresy mailowe Koordynatorów wydziałowych ⇒ Koordynatorzy

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

 • Bądź w kontakcie z uczelnią zagraniczną
 • Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy – (.pdf, .doc) na ok. 6 tyg. przed planowanym wyjazdem.
 • Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR), SWIFT i nazwę banku.
 • UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
 • Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej

Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku

III ETAP – PO REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ:

  • Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa)

 

STAWKI STYPENDIUM dla studentów realizujących studia w uczelni zagranicznej:

Grupa

Kraje

Wysokość miesięcznego stypendium

1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

520 EUR

2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

520 EUR

3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 EUR

Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Nabór zgłoszeń trwa do 04.11.2022 r.!!!

WAŻNE INFORMACJE:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA PRAKTYKĘ

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.

Praktyki/ staże zagraniczne realizowane są w trakcie dowolnego stopnia studiów oraz tuż po ich zakończeniu (tzw. recent graduate – warunek: złożenie aplikacji na ostatnim roku studiów, przed formalnym ukończeniem studiów, wyjazd na praktykę/staż musi odbyć się w ciągu roku od daty ukończenia studiów)

Instytucja/ przedsiębiorstwo/ firma przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju programu Erasmus+ (patrz poniższa tabela dot. zasady finansowania)

Preferowane są praktyki/ staże mające na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obejmujących:

 • marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka stron internetowych);
 • graficzne, mechaniczne lub architektoniczne projektowanie cyfrowe;
 • tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych;
 • instalacja, utrzymanie systemów i sieci informatycznych oraz zarządzanie nimi;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • analityka, eksploracja i wizualizacja danych;
 • programowanie i szkolenie robotów oraz aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Okres realizacji praktyk/staży: min. 2 miesiące max:  12 miesięcy (długoterminowy) dotyczy studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej *

*Uczestnicy Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich mogą realizować wyjazdy krótkoterminowe w celu odbycia praktyki/ stażu trwające od 5 do 30 dni (asystentury w nauczaniu studentów lub asystentury badawcze)

I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA PRAKTYKĘ:

Znajdź firmę, przedsiębiorstwo, instytucję zagraniczną, w której chciałbyś realizować praktyki/ staż

Wypełnij formularz online Formularz online_PRAKTYKI Erasmus+

Wypełnij i uzyskaj wymagane podpisy na kwestionariuszu: kwestionariusz uczelniany (.DOC)

Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru zimowego roku akademickiego 2022/23

Przygotuj Projekt Learning Agreement for Traineeship z komentarzem do Training Agreement – opracowywane w uzgodnieniu z koordynatorem po otrzymaniu informacji o kwalifikacji; oba dokumenty muszą być zaakceptowane przed rozpoczęciem mobilności.

w/w dokumenty należy składać bezpośrednio u Koordynatorów wydziałowych ds. praktyk Erasmus+Koordynatorzy

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl lub na adresy mailowe Koordynatorów wydziałowych Koordynatorzy

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  – (.pdf, .doc) na ok. 6 tyg. przed planowanym wyjazdem.

Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR), SWIFT i nazwę banku

UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej

Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku

III         PO UKOŃCZENIU PRAKTYKI W MIEJSCU DOCELOWYM:

Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa)

STAWKI STYPENDIUM dla studentów/ doktorantów realizujących długoterminowe praktyki/ staże:

Grupa

Kraje

Wysokość miesięcznego stypendium

1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670 EUR

2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 EUR

3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 EUR

 Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

STAWKI STYPENDIUM dla doktorantów realizujących krótkoterminowe praktyki/ staże:

Długość pobytu

Stawka dzienna

Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego  definicję „osoby z mniejszymi szansami”

od 5 do 14 dni

70 €/dzień

100 € /wyjazd

od 15 do 30 dni

50 €/dzień

150 € /wyjazd

UWAGA: Studenci sami wyszukują miejsc praktyk! Można zapoznać się z wyszukiwarką ofert praktyk ERASMUS+:

WAŻNE INFORMACJE:

Koordynatorzy

Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów na praktyki w ramach Erasmus+

REKRUTACJA NA STUDIA

I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD:

DO 18.03.2022:

 • Wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒Wykaz uczelni kraje programu Wykaz uczelnie – kraje programu
 • Zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji i aplikacji przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych za granicą
 • Ważne: karta zaliczeń i Learning Agreement – oba dokumenty muszą być zaakceptowane trójstronnie (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) przed datą rozpoczęciem mobilności.

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl lub na adresy mailowe Koordynatorów wydziałowych ⇒ Koordynatorzy

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

 • Bądź w kontakcie z uczelnią zagraniczną
 • Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.09,4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy – (.pdf, .doc) na ok. 6 tyg. przed planowanym wyjazdem.
 • Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR)
 • UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
 • Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej

Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku

III ETAP – PO REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ:

  • Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa)

 

STAWKI STYPENDIUM dla studentów realizujących studia w uczelni zagranicznej:

Grupa

Kraje

Wysokość miesięcznego stypendium

1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

520 EUR

2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

520 EUR

3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 EUR

Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Nabór zgłoszeń trwa do 18.03.2022 r.!!!

WAŻNE INFORMACJE:

REKRUTACJA NA PRAKTYKĘ

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.

Praktyki/ staże zagraniczne realizowane są w trakcie dowolnego stopnia studiów oraz tuż po ich zakończeniu (tzw. recent graduate – warunek: złożenie aplikacji na ostatnim roku studiów, przed formalnym ukończeniem studiów, wyjazd na praktykę/staż musi odbyć się w ciągu roku od daty ukończenia studiów)

Instytucja/ przedsiębiorstwo/ firma przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju programu Erasmus+ (patrz poniższa tabela dot. zasady finansowania)

Preferowane są praktyki/ staże mające na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obejmujących:

 • marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka stron internetowych);
 • graficzne, mechaniczne lub architektoniczne projektowanie cyfrowe;
 • tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych;
 • instalacja, utrzymanie systemów i sieci informatycznych oraz zarządzanie nimi;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • analityka, eksploracja i wizualizacja danych;
 • programowanie i szkolenie robotów oraz aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Okres realizacji praktyk/staży: min. 2 miesiące max:  12 miesięcy (długoterminowy) dotyczy studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej *

*Uczestnicy Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich mogą realizować wyjazdy krótkoterminowe w celu odbycia praktyki/ stażu trwające od 5 do 30 dni (asystentury w nauczaniu studentów lub asystentury badawcze)

I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA PRAKTYKĘ:

Znajdź firmę, przedsiębiorstwo, instytucję zagraniczną, w której chciałbyś realizować praktyki/ staż

Wypełnij formularz online Formularz online_PRAKTYKI Erasmus+

Wypełnij i uzyskaj wymagane podpisy na kwestionariuszu: kwestionariusz uczelniany (.DOC)

Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru zimowego roku akademickiego 2021/22

Przygotuj Projekt Learning Agreement for Traineeship z komentarzem do Training Agreement – opracowywane w uzgodnieniu z koordynatorem po otrzymaniu informacji o kwalifikacji; oba dokumenty muszą być zaakceptowane przed rozpoczęciem mobilności.

w/w dokumenty należy składać bezpośrednio u Koordynatorów wydziałowych ds. praktyk Erasmus+Koordynatorzy

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl lub na adresy mailowe Koordynatorów wydziałowych Koordynatorzy

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

Przygotuj i złóż w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (4.09,4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  – (.pdf, .doc) na ok. 6 tyg. przed planowanym wyjazdem.

Na wniosku należy podać numer walutowego konta bankowego (stypendium jest wypłacane w EUR)

UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

Podpisanie umowy finansowej następuje na tydzień przed wyjazdem do uczelni zagranicznej

Student zobowiązany jest wypełnić test językowy online po otrzymaniu odpowiedniego linku

III  PO UKOŃCZENIU PRAKTYKI W MIEJSCU DOCELOWYM:

Dostarcz oryginał Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa) potwierdzający daty pobytu w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie może być przygotowane na wzorze uczelni zagranicznej lub w oparciu o dostępny wzór: Certficate of attendance (Certyfikat uczestnictwa)

STAWKI STYPENDIUM dla studentów/ doktorantów realizujących długoterminowe praktyki/ staże:

Grupa

Kraje

Wysokość miesięcznego stypendium

1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670 EUR

2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 EUR

3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 EUR

 Uczestnik mobilności z mniejszymi szansami, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, otrzymuje dopłatę w wysokości 250 EUR miesięcznie.

STAWKI STYPENDIUM dla doktorantów realizujących krótkoterminowe praktyki/ staże:

Długość pobytu

Stawka dzienna

Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego  definicję „osoby z mniejszymi szansami”

od 5 do 14 dni

70 €/dzień

100 € /wyjazd

od 15 do 30 dni

50 €/dzień

150 € /wyjazd

UWAGA: Studenci sami wyszukują miejsc praktyk! Można zapoznać się z wyszukiwarką ofert praktyk ERASMUS+:

WAŻNE INFORMACJE:

Koordynatorzy

Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów na praktyki w ramach Erasmus+

Przydatne linki i informacje