Rekrutacja

  Prezentacja Krok Po Kroku Studia i Praktyki Erasmus +

 

Trwa Rekrutacja na Studia

i Praktykę w ramach Programu ERASMUS+ 2021/22

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2021/22

 

!!!Nabór zgłoszeń do 12 kwietnia 2021r.!!!

Jeżeli nie posiadasz braków w zaliczeniach, jesteś studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, posiadasz średnią ocen co najmniej 3,5:

 


 • I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD:

  Dokumenty należy składać u Koordynatorów wydziałowych ds. programu Erasmus+ lub ewentualnie w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej pok. 4.09,4.20 C (po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem wydziałowym

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl

 • II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:
  • Przygotuj i złóż w DRKNiWM (4.09,4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  na ok. 6 tyg. przed planowanym terminem wyjazdu, na tym etapie konieczne będzie dostarczenia numeru konta walutowego (nie dotyczy studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego)
  • Wniosek w sprawie wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych .pdf, .doc z komentarzem składany na 6 tyg. przed planowanym wyjazdem. UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

PO REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ:


 

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2021/22

 


 • II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:
  • Przygotuj i złóż w DRKNiWM (4.09,4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  na ok. 6 tyg. przed planowanym terminem wyjazdu, na tym etapie konieczne będzie dostarczenia numeru konta walutowego (nie dotyczy studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego)
  • Wniosek w sprawie wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych .pdf, .doc z komentarzem składany na 6 tyg. przed planowanym wyjazdem. UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

   

 • UWAGA: Studenci sami wyszukują miejsc praktyk! Wyszukiwarki ofert praktyk ERASMUS+: |

WAŻNE INFORMACJE:

PO UKOŃCZENIU PRAKTYKI W MIESJCU DOCELOWYM:

Wysokość stypendium (SMS)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 500 EUR
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 450 EUR

 

Wysokość stypendium (SMS) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na studia
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2771 PLN

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2020/21

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2019/20

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2018/19

Wysokość stypendium (SMP)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 620 EUR
Grupa 2: -Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 600 EUR
Grupa 3: – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 550 EUR

 

Wysokość stypendium (SMP) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2771 PLN

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2020/21

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2019/20

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2018/19