Erasmus + zmienia życie, otwiera umysły!

Co się mówi o PŚk

Dawid

W ramach Programu Erasmus + wyjeżdżałem na studia do Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii. Studiowałem w języku angielskim a nauka w innym kraju była dla mnie niezapomnianym doświadczeniem. Podczas pobytu za granicą poznałem przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego. Erasmus + poszerzył moje horyzonty, umiejętności wiedzę!

Radek

W ramach programu Erasmus+ spędziłem łącznie 3 semestry studiów na innych uczelniach. W każdym z krajów, w których byłem (Hiszpania, Portugalia, Anglia) studiowałem w języku angielskim.Udział w wymianie nauczył mnie samodzielności, szybszego rozwiązywania problemów. Podczas wyjazdów poznałem wielu fantastycznych ludzi którzy zainspirowali mnie do działania i z którymi mam kontakt do dziś.

Okan

Erasmus był też dla mnie szkołą życia – nauczyłem się samodzielności i odpowiedzialności. Otrzymałem też dużo wsparcia od uniwersytetu, na którym studiowałem: miałem opiekuna, każdy student go dostaje, on pomaga się zaaklimatyzować, załatwia różne formalne sprawy itp.

Dlaczego Erasmus+