Koordynatorzy

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+

mgr Anna Kasztelewicz
budynek ico_bud_c_30px
pokój 4.21
41 34 24 773

Wydział Budownictwa i Architektury

STUDIA
dr inż. Adam Kłak
budynek
pokój 2.01
41 34 24 697

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

STUDIA
dr inż. Szymon Tofil

budynek CLTM
pokój 13
41 34 24 533

PRAKTYKI
dr inż. Damian Gogolewski
budynek
pokój 2.16
41 34 24 453

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

STUDIA
dr Joanna Radowicz
budynek ico_bud_c_30px
pokój 2.29
41 34 24 657

PRAKTYKI
dr hab.inż. Marek Pawełczyk prof. PŚk
budynek ico_bud_c_30px
pokój 4.27
41 34 24 696

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

STUDIA
dr inż. Dorota Wiraszka

bud.
pok. 4.26
41 34 24 141

PRAKTYKI
dr inż. Arkadiusz Chrobot
bud.
pok. 3.23
41 34 24 185

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej

STUDIA/PRAKTYKI
dr inż. Agnieszka Cienciała
bud.
pok. 5.04
41 34 24 859

Obsługa administracyjna

Wyjazdy
mgr Iwona Ciosk

budynek ico_bud_c_30px
pokój 4.20
41 34 24 772

Przyjazdy
mgr Michalina Mikołajczyk

budynek  ico_bud_c_30px
pokój 4.09
41 34 24 788