Kraje partnerskie

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu (kraje UE) oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

W roku 2020 Politechnika Świętokrzyska złożyła wniosek o dofinansowanie mobilności z krajami partnerskimi, który został pozytywnie oceniony pozyskując  środki finansowe na realizację projektu współpracy edukacyjnej z następującymi uczelniami:

 • Centro Universitario UNIVATES (Brazil)
  • Staff mobility for Training – 1 Incoming mobility, 1 Outgoing mobility (5 days stays + 2 days for journey)
 • Universidade de Brasillia (Brazil)
  • Staff mobility for Training – 1 Incoming mobility, 1 Outgoing mobility (5 days stays + 2 days for journey) 
 • Vellore Institute of Technology Trust-Vit University (India)
  • Staff Mobility for Teaching – 1 Incoming mobility, (5 days stays + 2 days for journey each)
  • Staff Mobility for Training – 1 Incoming mobility, (5 days stays + 2 days for journey each) 
 • Universiti Kuala Lumpur (Malaysia)
  • Student Mobility for Studies – 1 incoming mobility for 1 semester (approximately 5 months each)
  • Staff Mobility for Teaching – 3 Incoming mobilities, 2 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey each)
 • Lviv Polytechnic National University (Ukraine)
  • Student Mobility for studies – 1 incoming mobility for 1 semester (approximately 5 months)
  • Staff Mobility for Teaching – 1 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey)
 • Sumy State University (Ukraine)
  • Staff Mobility for Teaching – 2 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey)
 • National University of water and Environmental Engineering (Ukraine):
  • Student Mobility for studies – 1 incoming mobility for 1 semester (approximately 5 months)
  • Staff Mobility for Teaching – 2 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey)

W ramach projektu Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi wymiana odbywa się w zakresie przyznanych limitów miejsc i jest możliwa wyłącznie z uczelniami, które są partnerami w projekcie w roku akademickim 2020/2021.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Zgodnie z założeniami projektu Erasmus+ KA-107 Politechnika Świętokrzyska, w ramach otrzymanych środków, wypłaca stypendium wszystkim zakwalifikowanych uczestnikom projektu, zarówno wyjeżdżającym jak i przyjeżdżającym z uczelni zagranicznych.

 

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu (kraje UE) oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata. Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu. W roku 2019 Politechnika Świętokrzyska złożyła wniosek o dofinansowanie mobilności z krajami partnerskimi, który został pozytywnie oceniony pozyskując  środki finansowe na realizację projektu współpracy edukacyjnej z następującymi uczelniami:

 • Belarussian State University of Informatics and Radioelectronics (Belarus):
  • Student Mobility for studies – 1 incoming mobility for 1 semester (approximately 5 months)
  • Staff Mobility for Teaching – 1 Incoming mobility, 1 Outgoing mobility (5 days stays + 2 days for journey)
 • Centro Universitario UNIVATES (Brazil)
  • Staff mobility for Training – 1 Incoming mobility (5 days stays + 2 days for journey)
 • Universiti Kuala Lumpur (Malaysia)
  • Student Mobility for studies – 2 incoming mobilities for 1 semester (approximately 5 months each)
  • Staff Mobility for Teaching – 4 Incoming mobilities, 4 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey each)
 • Samara State University of Economics (Russian Federation)
  • Student Mobility for studies – 1 incoming mobility for 1 semester (approximately 5 months)
  • Staff Mobility for Teaching – 3 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey each)
 • Sumy State University (Ukraine)
  • Staff Mobility for Teaching – 1 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey)
 • Lviv Polytechnic National University
  • Staff Mobility for Teaching – 1 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey)
 • National University of Water and Environmental Engineering
  • Student Mobility for studies – 1 incoming mobility for 1 semester (approximately 5 months)
  • Staff Mobility for Teaching – 1 Incoming mobilities, 1 Outgoing mobilities (5 days stays + 2 days for journey)

W ramach projektu Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi wymiana odbywa się w zakresie przyznanych limitów miejsc i jest możliwa wyłącznie z uczelniami, które są partnerami w projekcie w roku akademickim 2019/2020. Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni. Zgodnie z założeniami projektu Erasmus+ KA-107 Politechnika Świętokrzyska, w ramach otrzymanych środków, wypłaca stypendium wszystkim zakwalifikowanych uczestnikom projektu, zarówno wyjeżdżającym jak i przyjeżdżającym z uczelni zagranicznych.


ERASMUS KA 107 2018/19  

  Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

  Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym) Ryczał na podróż
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski 140 euro na dzień przy pobytach nieprzekraczających 14 dni i 98 euro na dzień od 15. dnia pobytu Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich 180 euro na dzień przy pobytach nieprzekraczających 14 dni i 126 euro na dzień od 15. dnia pobytu